Szalézi nyár 2020 – tartományi programok fiataloknak

A Don Bosco Szaléziak, a Segítő Szűz Mária Leányai és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom fiataljai idén nyáron is megrendezik mind…

Lelkigyakorlat „régebb óta fiataloknak” 2020-ban is

Szalézi vezetésű lelkigyakorlatra hívjuk az idősebb korosztályt 2020. augusztus 31– szeptember 3. között (hétfő-csütörtök) Péliföldszentkeresztre a Szalézi Munkatársak Egyesülete szervezésében.

Meghívó - Szalézi Ministránstábor 2020

Idén már 26-ik alkalommal szervezik meg a Don Bosco Szaléziak közkedvelt ministránstáborukat július 14-18. között Péliföldszentkereszten.

Juhász Márton SDB

szalézi szerzetesnövendék

Születési dátum: 1994-04-08
Első fogadalom: 2016-09-08
Állomáshely: Szalézi Rendház Péliföldszentkereszt
Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3.
Telefon: +36-30/431-2946
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vitális Gábor SDB

szalézi szerzetes pap

plébános Nyergesújfalun

Papi jelmondata: "Mindenekelőtt te magad légy példakép a jótettekben; a tanításban feddhetetlen és komoly." Tit 2,7
Születési dátum: 1981.02.03.
Első fogadalom: 2001.09.03.
Örökfogadalom: 2007.08.25.
Szentelés: 2009.04.25
Állomáshely: Szalézi Rendház Péliföldszentkereszt
Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3.
Telefon: +36-20/434-8579
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nguyen Hai Ly Jakab SDB

szalézi szerzetes pap
oratóriumvezető Nyergesújfalun
plébánosi kormányó Mogyorósbányán

Születési dátum: 1978.03.29..
Első fogadalom:  2002.08.15.
Örökfogadalom:  2009.05.24.
Szentelés: 2013.04.01.
Állomáshely: Szalézi Rendház Péliföldszentkereszt
Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3.
Telefon: +36-20/771-9011
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gnana Pragasam Derossi Raja SDB

szalézi szerzetes pap
igazgató

nevelési igazgatóhelyettes Nyergesújfalun
a missziók felelőse

Születési dátum: 1982.06.25.
Első fogadalom:  2001.05.24.
Örökfogadalom:  2008.05.24.
Szentelés: 2014.08.08.
Állomáshely: Szalézi Rendház Péliföldszentkereszt
Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3.
Telefon: +36-20/539-5515
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Halász István SDB

halasz2szalézi szerzetes pap
Születési dátum: 1928.06.23.
Első fogadalom:  1948.08.16.
Örökfogadalom:  1957.12.31.
Szentelés:  1960.02.11.
Állomáshely:  Szalézi Rendház Péliföldszentkereszt
Cím: 2533 Bajót-Péliföldszentkereszt, Pf. 3.
Telefon: 33/506-340
E-mail: -

2012. augusztus 22., szerda 19:27

A zarándoklat nem csak kirándulás

Írta:

Az első kérdés az lehetne: Minek ez manapság? Ma már odaérhetnénk tíz perc alatt busszal, helikopterrel két perc alatt, sugárhajtású vadászgéppel fél perc alatt. Így azonban nem volna: felajánlás, közösségélmény, benső megnyugvás, megtisztulás, találkozás egymással és Istennel egy szent helyen.

A zarándoklás jelképesen hasonlít az életutunkhoz. Ilyenkor nem csak a lépteinkre kell figyelnünk, hanem egymásra, az imára, másokért lélekben felajánlott apró nélkülözésekre, lelki megtisztulásra.
Egyszer rám sötétedett, mikor ellenőriztem, hogy mivel vetették be a szántóföldön áthaladó utat, ami zarándokutunk egyik szakasza volt. Bolyongtam az éjszakában. Szerencsére világítottak a csillagok. Két dolgot éltem át: a fény, a világosság mekkora ajándéka Istennek! Az erdőben a koromsötét miatt csak botorkálva haladhattam. Mikor végre fényt pillantottam meg, nagy öröm árasztott el. Hányszor látunk fényt, de csak a sötétség átélésekor tudjuk újra értékelni.
A másik dolog, hogy az út hatalmas találmány. Erdőben, úttalan úton járva vágytam az útra, ami máskor olyan természetes, esetleg éppen unalmas. És végre megtaláltam. Leírhatatlan öröm! Az út a szabadság: szabadon lépkedhetek. És még egy: elvezet oda, ahová el akarok jutni, az igazi célhoz, értékhez. Út nélkül - ha még tájékozódni sem sikerül - elvileg a végtelenségig körbe lehet járni. Zsákutcákba menve pedig bosszantó érzés tölt el: időt pocsékoltam, mert azt hittem, hogy az út az egyetlen igaz érték felé vezet, pedig hamis értéket találok. Először vissza kell mennem, majd újra folytathatom az igazi utat. Ilyen az igaz bűnbánat és a gyónás. Néha jót tesz, ha megtapasztaljuk, emberként mennyire korlátozottak vagyunk, és mégis, botorkálva, a reményt és életszomjat táplálva magunkban képesek vagyunk megtalálni a fényt és az utat.
A zarándoklaton újra megkeressük, újra fölfedezzük az utat és a fényt. A közös gyaloglás, beszélgetés, apró nélkülözések, az egymásnak nyújtott segítség ezt teszik lehetővé: fényt adunk egymásnak, hogy újra meglássuk a fényt.

P. Andrásfalvy János SDB

2012. augusztus 22., szerda 19:24

Szűz Mária hét fájdalmának rózsafüzére

Írta:

Egyik legszebb ájtatosság, amellyel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a Szűz Mária hét fájdalmának szentolvasója. Ezt több pápa, de különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyta, hanem igen sok búcsúval megajándékozta. A kultusz eredetét a kutatásnak még nem sikerült teljesen tisztázni. Aligha tévedünk, ha kibontakozását a keresztes háborúk Szentföld-élményében, és a nyomában születő passiómisztikában keressük. Felvirágoztatása körül különösen a koldulórendek, főleg a ferencesek, majd önállóbban a szerviták buzgólkodnak. A szervita rend tagjai ezt a szentolvasót szokták minden nap imádkozni.

Ebben a rózsafüzérben Szűz Mária hét fájdalmának titkairól elmélkedünk Péliföldszentkereszt kegytemplomának üvegablakai segítségével. Minden titokhoz egy Miatyánkot és hét Üdvözlégyet mondunk. A „hétfájdalmas” rózsafüzér 7-szer 7 fekete szemet tartalmaz, a hetedek között pedig egy-egy érem található, melyen a hét fájdalom van megjelenítve. A befejezés 1+3+1 szemből áll.

 

Titkok és rövid elmélkedés

 • 1. Akinek bemutatásakor lelkedet a fájdalom tőre járta át
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te szeplőtelen szívedet mély fájdalom járta át, amikor az agg Simeon jövendölését hallottad Jézusod bemutatásakor.

Szívesen hozok-e áldozatot az Úr kedvéért? Kérem-e áldozatvállalásom közben a Szűzanya együttérző közbenjárását?

Kegyelmek Asszonya, áldd meg a jótevőket nagylelkűségük e szíves ajándékáért és add, hogy az öledben szunnyadó isteni kisded vezérlő világosságuk maradjon az élet küzdelmes útjain.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 2. Akivel Egyiptomba menekültél
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet nagy aggodalom járta át, amikor Jézusoddal és Szent Józseffel Egyiptomba kellett menekülnöd — Isten akaratának megfelelően.

Oda tudok-e figyelni az apró jelekre, melyek Isten akaratát jelzik számomra? Tudom-e, akarom-e Isten akaratához igazítani életemet? Kérem-e Isten akaratának követéséhez a Szűzanya segítségét?

Anyánk, akinek az egyiptomi futás oly fájdalmas tőrt döfött szívedbe, fogadd szeretetünk zálogát azért a nagy kegyelemért, hogy hozzánk a bűn örvényében fuldokló ifjúságot a dermedt, sebes lelkükbe mi ültethetjük át a jóság és tisztaság liliomát.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 3. Akit három napon át bánkódva kerestél
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet nagy bánat járta át, amikor szeretett Jézusodat három napon át nem találtad, akármerre kerested.

El tudok-e újra és újra indulni bűneimmel, megkeresni Jézust, hogy a bűnbánat kegyelmében részesülhessek, meggyónhassak? Tudok-e, akarok-e bánkódni bűneim miatt?

Szűzanyánk, hálásak vagyunk közbenjárásodért, hogy Isten fiunkat a szerzetesi és papi szolgálatra meghívni kegyeskedett. Segítsd, el ne lankadjon a lelkekért vívott küzdelemben és mondja el ő is a templomban megtalált Szent Fiaddal: „Nekem abban kell lennem, ami az én Atyámé!”
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 4. Akit a nagy kereszttel terhelve a Kálváriára menni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet mély részvét járta át, amikor a keresztet hordozó Jézusoddal találkoztál a Kálvárián.

Akarom-e, tudom-e tudatosan vállalni kisebb-nagyobb keresztjeimet nap mint nap, Megváltónk példáját követve? Kérem-e a Szűzanya segítségét, hogy szívesen hordozzam keresztemet?

Esedezzél, hogy amint a keresztúton Te is Jézusod vérlepte arcába nézhettél, tőlünk se vonja meg kegyelmi jelenlétét.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 5. Akit megfeszíteni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet végtelen fájdalom járta át, amikor láttad Jézusodat keresztre szegezni. Egyedül János tartott ki melletted ezen az úton, az apostolok közül. Ne hagyjam, hogy szívemet eluralja a bűneim feletti bánatom, mert akkor az isteni szeretet nehezen tudja megsebezni azt.

Rá tudok-e hagyatkozni a Szűzanyára, mint ahogy János apostol tette, hogy Jézus keresztre feszítését átérezve a hitem elmélyülhessen?

Együttérző szívvel állunk veled, fájdalmas Anyánk, Szent Fiad keresztje alatt és kérünk, hogy adj kegyelmet azoknak, akik az élet terhétől roskadozva erre a kegyhelyre zarándokolnak megnyugvásért, szíved melegéért és békéért.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 6. Akinek holt Szent testét öledbe helyezték
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedből egy sóhaj tört fel, amikor szeretett Jézusod holttestét öledbe helyezték, miközben hulló könnyeiddel mostad azt. Részben az én bűneim miatt halt meg Krisztus.

Igyekszem-e napról napra elhatározni, hogy meghalok a bűnnek? Kérem-e ehhez a Szűzanya segítségét, aki a bűneink miatt szenvedő szent Fiát siratta mély együttérzésben?

Bosco Szent János magyar fiai hálás szívvel köszönjük, Nagyasszonyunk, azt a küzdelmes múltat, amelyben a krisztusibb magyar jövőért küzdöttünk. Életünket ajánljuk azért, hogy örömödre levegyük Jézust a keresztről, amelyre újra felfeszítette a bűn és a gyűlölet.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 7. Akit (a feltámadás hitében) sírba tenni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szíved keserves vergődést élt át, amikor szeretett Jézusodat sírba tenni láttad. A Te feltámadásba vetett hited tartotta csak benned a lelket.

Kérem-e a Szűzanyát, hogy a feltámadásba vetett hitet élessze fel bennem éppúgy, mint ahogy János apostolban és a többiekben felélesztette, ébren tartotta?

Hétfájdalmas Szűz, aki erős szívvel tartottad öledben meghalt Krisztusunkat, adj nekünk is lelkierőt, hogy türelmes szenvedésünk érdeméül ajándékozza meg az Isten az emberiséget igazságos békével, adjon írt fájdalmainkra, lobbantsa lángra a világot megújító szeretet zsarátnokát és így Őbenne mindnyájan egyek lehessünk.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 

Befejezés: Üdvözlégy (3 -szor)... Hiszekegy...
Üdvözlégy titok (3-szor): Akit sok könnyhullatással megsirattál
Hiszekegy.
A meghalt hívek lelki üdvéért: Miatyánk... Üdvözlégy.

Imádkozzál érettünk, fájdalmas Szűzanya, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

 

Könyörögjünk.
Uram Jézus Krisztus! Most és halálunk óráján esedezzék érettünk a te kegyességednél szent anyád, a boldogságos Szűz Mária, kinek szentséges lelkét a fájdalom tőre általjárta. Teáltalad, Úr Jézus Krisztus, világ megváltója, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

(Források: Bálint Sándor Ünnepi kalendárium, Jánossy Gábor szerk. Rózsafüzér imakönyv) 

 

Imádkozzunk!

Sokszor érezzük úgy, hogy az imádság nagyon unalmas, céltalan és nem hoz eredményeket. Azért tűnhet ez így, mert sok ember éli életét imádság nélkül, mégis sokkal jobb életük van, mint nekünk, szaléziaknak.
Sok pap pont azért hagyta el hivatását, mert nem tudott ellenállni az élet csábításainak.
Amikor még szemináriumba jártam, egy felmérést végeztek Lengyelországban azok között a papok és hívők között, akik elhagyták Istenhez kötődő élethivatásukat. A legfőbb ok, amivel a lelkek megmentése érdekében végzett munkájuk során nem tudtak megbirkózni, az imádságra fordított idő hiánya volt. Úgy gondolták, hogy sokat tesznek a világért, de másfelől hiányzott az imaéletük. Úgy tűnhet, hogy az ima céltalanná válik és a legmélyebb értelme rejtve marad, ha elcsigázottan és megcsömörlötten térdelve imádkozunk a kápolnában mindig ugyanazokkal az emberekkel. Ezek az imádságok olyan automatikusak. Nincs bennünk megállás, idő az elmélkedésre, csak igyekezet, hogy a lehető leggyorsabban a végére érjünk. De az ilyen imáknak, melyeket szolgálatból végzünk, nagyobb jelentősége és több értelme van Isten előtt, mint azoknak az imáknak, melyeket jó hangulatban mondunk.
Az imaélet legnagyobb titka: a hűség az imához. A titok a mindennapi hűséges imádságban rejlik.

P. Kukuczka Robert SDB
 

2012. augusztus 22., szerda 19:23

Imameghallgatások - A Szent Kereszt ereklye

Írta:

Templomunk legnagyobb kincse az a pici szilánk, mely a hiteles okirat tanúsága szerint az Úr Jézus keresztfájából való. Az 1732. évi canonica visitatio feljegyzései alapján a templom lelkésze Cianisi Özséb moceviai püspök pecsétjével lezárt kristályüvegben őrizte a szent kereszt pici részecskéjét, de hitelességét igazolni nem tudta. Az ereklye hitelességét 1735-ben igazolta XIV. Benedek pápa.

A Jézus keresztjének szilánkját rejtő kristáyüveget aranyozott ezüst tartóban őrzik. Az ereklyetartó szekrény Rácz Gábor zománcművész munkája (2006).


„Régen Péliföldszentkereszten több csoda és imameghallgatás is történt és azért, mert a Szent Kereszt iránti hittel és bizalommal jöttek ide imádkozni az emberek, az illetékes egyházi hatóság, az akkori prímás, Eszterházy Imre tisztelettel megállt az isteni kegyelem műve előtt és ünnepélyesen kegyhellyé, búcsújáróhellyé nyilvánította Péliföldszentkeresztet.
Az emberek hittel közelednek tárgyakhoz, ereklyékhez, és nem véletlenül. Nem mintha valami mágikus hatásuk lenne, hanem mert azt tiszteljük, akitől az ereklye van. A kereszt ereklyéje esetében magát Krisztust, aki a kereszten függött. És mi, emberek olyanok vagyunk, hogy látható, hallható, tapintható dolgokban érezzük meg leginkább a nagy titkokat is. Az ereklyetisztelet a szívünkhöz szól. Az ereklye korszerű. A mai ember is mennyire szereti a fontos tárgyakat, mennyire szereti azokat a helyeket, amelyekre újra és újra visszatalálhat, amelyek központiak lehetnek egy egyén, vagy egy közösség életében. A mi életünkben a keresztfa a központ - és itt, Szentkereszten egy darabját őrizzük.”

(Részlet Erdő Péter bíboros szentbeszédéből)


A péliföldszentkereszti búcsújáró templom legszebb ékessége a nagy művészi feszület a főoltáron. A kereszt alatt vörös bársony alapon ezüst kegytárgyak láthatók: kezek, lábak. szemek, szívek, sőt, térdeplő ezüst gyermekek, valamint kisebb ezüst feszületek. Ezeket a kegytárgyakat hálás emberek hozták emlékül, akik az Úr Jézus szent keresztjéhez menekülve meghallgatást és oltalmat találtak.
1765-ben Beer Antal budai gyógyszerész ezüst feszületet, valamint János fiának ezüstből készült kis alakját hozta hálából, mert fia felgyógyult súlyos betegségéből.
1777-ben T. György ezüst szemeket és térdeplő fiának ezüst alakját ajándékozta a kegytemplomnak, mert a fia kigyógyult súlyos szembajából.
1777. szeptember 14-én B. Mária Anna ezüst kezet, ezüst kart ajándékozott a kegyhelynek. Kétszeres kéztörést szenvedett. Az ajándék a kézen a sebhelyeket is feltünteti, amelyektől megszabadult.
1879. szeptember 14-én H. Teréz halászné, budai zarándok ezüst szívet hozott hálából, mert súlyos betegségéből felépült.
1921 tavaszán Borszéki Landhauer Ferenc szerencsétlenül járt egy kazán robbanásánál, forró víz égette le arcát és tette tönkre szemeit. A teljes megvakulás fenyegette. Feleségével Szentkeresztre vezettette magát, buzgón imádkoztak, aztán hazatérve kilencedbe kezdtek és harmadnap az orvos csodálkozására szemei tisztulni kezdtek. Csakhamar teljesen rendbejött, és hálából ezüst szemet hozott ajándékul.
Hasonlóan járt Papp Lajos is, aki súlyos szembajból gyógyult meg. Buzgó imádság után 60 pengőt ajánlott fel.
Augusztus 9-én Tihanyi Istvánné ezüst szívet hozott hálaajándékul. Az egyik családtagja állását vesztette el, de a Jóisten imáikat gyorsan meghallgatta, ezért váltották be, amit nyomorúságukban megígértek. 

2012. augusztus 22., szerda 19:21

A zarándokok köszöntése

Írta:

 

Kedves búcsús testvérek!

Urunk Jézus kitárt karja vár benneteket, és hív: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én megenyhítelek titeket.

Eljöttetek, hogy nálam vigaszt és erőt merítsetek, hogy köszönetet mondjatok a kapott jókért, hogy elsírjátok fájdalmatokat, hogy elém terjesszétek minden kéréseteket, hogy imádkozzatok az otthon maradottakért: öregekért, betegekért, gyermekeitekért, elhunyt szeretteitekért.

Imádkozzatok szeretett Egyházunkért, édes hazánkért, a világ és a családok békéjéért, papi hivatásokért.

A bűnbánat szentségében tisztítsátok meg lelketeket, és az Élet Kenyeréből merítsetek erőt.

Mert Jézus értetek aggódó szentséges Szíve segíteni akar rajtatok. Tárjátok ki hát szíveteket, hogy a Szent Keresztből erőt, bátorítást nyerve folytassátok életutatokat, hűségben hordozva az élet minden terhét abban a biztos reményben, hogy aki Krisztussal együtt szenved, vele együtt dicsőül is meg. Ámen.

Imádunk téged Krisztus és áldunk…

2012. augusztus 22., szerda 19:19

A kereszt ünnepei - fő búcsúk

Írta:
 • Szent Kereszt megtalálása - május 3.
 • Szent Kereszt felmagasztalása - szeptember 14.
 •  

Röviddel azután, hogy Konstantin császár a kereszt jelével győzött, anyja, Szent Ilona császárnő templomot kezdett építeni a Golgotán. Az alapok ásása közben akadtak rá a három keresztre, melyeket még Pilátus ásatott el zsidó szokás szerint a kivégzés helyén. Krisztus urunk keresztfáját arról ismerték fel, hogy egy gyógyíthatatlan beteg asszonyt megérintettek a keresztfával, és az meggyógyult. A drága ereklye egy részét Rómába küldték, nagyobb része Jeruzsálemben maradt. Ebből az öt méteres gerendából szálkaméretű ereklyéket küldtek a nagyobb Szent Kereszt templomokba, ahol a hívek nagy tisztelettel veszik körül. Ezt az eseményt, vagyis a kereszt megtalálását ünnepli az Egyház május 3-án, bár a megtalálása szeptember 14-én történt.

Közel három évszázaddal később Chorso perzsa király elrabolta Jeruzsálemből a keresztet, s azt Herakliosz császárnak csak háború után sikerült visszaszereznie. A szent ereklyét maga a császár kívánta teljese fejedelmi pompában a Kálvária hegyén épült templomba visszavinni. Ám a Kálvária lábánál egyszerre megállt, s minden erőlködés ellenére egy lépést sem mehetett tovább. Zachariás pátriárka isteni sugallatra ezekkel a szavakkal fordult a császárhoz: „Krisztus nem pompában ment ezen az úton, nem királyi hanem töviskorona volt a fején.” A jámbor, Krisztus-szerető császár letette a bíbort, a koronát, a sarukat, s mezítláb, darócban vette vállaira a drága kincset. S íme, minden nehézség nélkül vitte a kitűzött helyre. Ettől a naptól fogva ünneplik a szent kereszt felmagasztalását szeptember 14-én.

A Szentkereszt megtalálásának ünnepi hagyománya a következő évszázad első harmadában alapozódott meg, ekkor még ezt ünnepelték szeptember 14-én (a legenda szerint Ilona császárnő a keresztet ezen a napon találta meg), és csak a VII. század fordulóján – még Herakliosz uralkodása előtt – helyezte át az ünnepet I. (Nagy Szent) Gergely pápa május 3-ára. Amikor Herakliosz néhány évtized múltán „felmagasztalja” a keresztet, érthetően esett választása a már meglévő korábbi ünnepre, szeptember 14-re

Hagyományosan a májusi búcsú alkalmával hódolnak tömegesen a Szent Kereszt és a kápolnában álló Segítő Szűz Mária szobor előtt a cigány családok.

Péliföldszentkereszten az év bármely napján 200 napi búcsút nyerhetnek a zarándokok, ha a kegytemplomban imádkoznak. Rudnay Sándor prímás 1822-ben kieszközölte a Szentszéktől, hogy nemcsak május 3-án és szeptember 14-én, hanem ezeknek a búcsúnapoknak a nyolcada alatt is teljes búcsút lehessen itt nyerni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Lelkigyakorlatos Ház számlaszáma:11784009-20604266
 

A kegytemplom felújítása

térkép

+36-33/506-340
+36-20/235-9006

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
2533 Bajót- Péliföldszentkereszt, Pf. 3

Copyright © 2012 LDnet